مکالمه انگلیسی در فرودگاه

مکالمه زیر یک نمونه از مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز است.

 صبحتون بخیر. میتونم بلیط ها و پاسپورت هاتون رو بگیرم؟ 

 Good morning. May I have your tickets and passports, please?

 بفرمایید.    

 Here you are. 

 فرد دیگه ای هم امروز با شما پرواز می کنه؟ 

 Is anybody traveling with you today?

 بله، همسرم با من پرواز می کند.   Yes, my wife will be traveling with me.  
 چه تعداد چمدون تحویل می دید؟    How many pieces of luggage are you checking in?
 فقط ۲ تا کیف.   Just two bags. 
 بسیار خب. می تونید کیفاتون رو اینجا بگذارید؟    All right. Can you place your bags up here?
 حتما  Sure.  
 و توجه داشته باشید، اگر وزن کیف هاتون از ۴۰ کیلوگرم تجاوز کنه اضافه بار می خورید.     And please notice, if your luggage exceeds 40 kilograms, you will have to pay surcharge. 
 فکر می کنم وزن بارهام در حد همون ۴۰ کیلو باشه.   I think my luggage is within the 40 kilogram limit. 
 خوبه. چند تا کیف با خودتون به داخل هواپیما می برید؟    Good. How many carry-on bags are you taking with you?
 فقط همین کیف.  Just this bag.
 بسیارخب. صندلی کنار پنجره می خواهید یا صندلی کنار راهرو.    Ok. Do you prefer window or aisle?
 صندلی کنار پنجره رو ترجیح می دم. و قربان، می شه صندلی هامون به خروج اضطراری نزدیک تر باشه؟  I would rather a window seat please. And sir, can I have our seats closest to the emergency exit”
 متاسفم. تمام اون صندلی ها پر شدند.    I’m sorry. All those seats have been taken. 
 بسیار خب. مشکلی نیست.  Ok. No problem. 
 این بلیط ها، کارت پرواز و یک برچسب امنیتی برای کیفتون.   Here are your tickets, your boarding pass, and a security tag for your carry-on. 
 ممنونم  Thank you.

 


کلمات مهم برای مکالمه انگلیسی در فرودگاه هنگام چک این پرواز

صندلی کنار پنجره

window seat

بلیط

ticket

صندلی کنار راهرو

aisle seat

بار و بنه سفر- چمدان

luggage

اضافه بها

surcharge

قسمت پذیرش

check-in

کارت پرواز

boarding pass

گیت

gate

سوار شدن

boarding

خروج

departure

خروج اضطراری

emergency exit

خروج هواپیما

depart

برچسب امنیتی

security tag

تابلوی اطلاعات ورود و خروج

arrival and departure monitor

 

 


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.